ELSÄK-FS 2008:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda, upphäver ELSÄK-FS 2004:1, ändrad genom ELSÄK-FS 2010:1 och ELSÄK-FS 2015:3.

ELSÄK-FS 2008:1, konsoliderad version (pdf) 

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse, som de såg ut i tryckt form när de gavs ut, och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

Engelsk översättning

The National Electrical Safety Board's regulations and general advice on the execution of electrical installations.

ELSÄK-FS 2008:1 - English version (pdf)

Sidansvarig: Karin Sjöberg