ELSÄK-FS 2011:1

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektriska egenskaper för leksaker.

ELSÄK-FS 2011:1 (pdf)

Gällande från: 2011-07-20

Sidansvarig: Kim Reenaas