ELSÄK-FS 2011:1

Status: Gällande Fulltext

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektriska egenskaper för leksaker.

Genomför direktiv

Genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet.

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

  • Författningsnummer: ELSÄK-FS 2011:1
  • Lagstiftningsområde: Produkter
  • Typ av föreskrifter: Grundföreskrifter
  • Status: Gällande
  • Språk: Svenska
  • Gäller från och med: 2012-02-01
Senast granskad: 2022-11-14