ELSÄK-FS 2014:1

Status: Gällande Fulltext

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om upphävande av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2001:1) om avgift för meddelande av behörighet att utföra elinstallationsarbete.

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

  • Författningsnummer: ELSÄK-FS 2014:1
  • Lagstiftningsområde: Auktorisation
  • Typ av föreskrifter: Grundföreskrifter
  • Status: Gällande
  • Språk: Svenska
  • Gäller från och med: 2014-05-01
  • Upphäver:
Senast granskad: 2022-11-14