ELSÄK-FS 2016:2

Status: Gällande Fulltext

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning och elektriska skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer.

Genomför direktiv

Genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (ATEX).

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

  • Författningsnummer: ELSÄK-FS 2016:2
  • Lagstiftningsområde: Produkter
  • Typ av föreskrifter: Grundföreskrifter
  • Status: Gällande
  • Språk: Svenska
  • Gäller från och med: 2016-04-20
  • Upphäver:
Senast granskad: 2022-11-14