ELSÄK-FS 2016:3

Status: Gällande

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet.

Ursprunglig version

De här föreskrifterna utgör den ursprungliga versionen av ELSÄK-FS 2016:3, som ändrats genom ELSÄK-FS 2016:4. Om du vill läsa den version som innehåller alla gällande regler för ELSÄK-FS 2016:3, välj fulltextversionen istället.

ELSÄK-FS 2016:3 (konsoliderad version)

Genomför direktiv

Genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

Senast granskad: 2022-11-14