ELSÄK-FS 2016:2

Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2016:2) om elektrisk utrustning och elektriska skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer.

ELSÄK-FS 2016:2 (pdf)

Gällande från: 2016-04-20
Sidansvarig: Kim Reenaas