ELSÄK-FS 2017:2

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elinstallationsarbete.

ELSÄK-FS 2017:2 (pdf)

Gällande från: 2017-07-01

 

Engelsk översättning

The National Electrical Safety Board's regulations and general advice on electrical installation work.

ELSÄK-FS 2017:2 - English version (pdf)

Adopted from: 1 July 2017

Sidansvarig: Karin Sjöberg