ELSÄK-FS 2017:3

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och utförande av elinstallationsarbete.

ELSÄK-FS 2017:3 (pdf)

Gällande från: 2017-07-01

 

Engelsk översättning

The National Electrical Safety Board's regulations on electrical installation companies and on the execution of electrical installation work.

ELSÄK-FS 2017:3 - English version (pdf)

Adopted from: 1 July 2017

Sidansvarig: Karin Sjöberg