ELSÄK-FS 2021:3

Status: Gällande

Föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2011:4) om anmälan av ibruktagande av en kontaktledning.

Ändringsföreskrifter

De här föreskrifterna innehåller bara de ändringar som beslutats om. Om du vill läsa den version som innehåller alla gällande regler för ELSÄK-FS 2011:4, välj fulltextversionen istället.

ELSÄK-FS 2011:4 (konsoliderad version)

Ladda ner föreskrifterna

Om föreskrifterna

Senast granskad: 2022-11-15