Närbild på laddning av elbil, en hand med munstycke.

Öka din kunskap om laddning och laddbara fordon

Trafikverket har tagit fram en digital utbildning som handlar om laddning och laddbara fordon med fokus på personbilar. Kursen syftar till att ge fakta kring elbilar, laddning, ägande och körmönster. Den har tagits fram tillsammans med MRF Motormännens riksförbund och Bil Sweden och även involverat Energimyndigheten, Elsäkerhetsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Utbildningen som tar cirka 15 minuter att genomföra, vänder sig till den som har nytta av grundläggande kunskaper om laddning och laddfordon i sitt arbete, till exempel inom bilbranschen. Utbildningen är en del av ett regeringsuppdrag som Trafikverket genomför och som handlar om informations- och kunskapshöjande insatser för omställningen till en transportsektor utan fossila drivmedel. Den fungerar också för privatpersoner som vill veta mer om de nya laddbara personbilarna kontra personbilar med förbränningsmotor.

- Elektrifieringen av fordonsflottan gör att vi behöver lära oss nya begrepp och kanske även ändra vissa vanor. Det är också viktigt med tydlig information för att möta eventuell oro, säger Mikael Carlson teknisk expert på Elsäkerhetsverket.

Andelen laddfordon ökar för varje år, även om den totalt sett är låg. Under förra året var nära varannan nyregistrerad personbil laddbar. 71 nya snabbladdare kommer att tas i drift under 2022. Snabbladdarna kommer att finnas längs större vägar, främst i Norrlands inland, och på platser där snabbladdare saknas idag, enligt uppgifter från Trafikverket.

Här kan du delta i utbildningen på Trafikverkets webbplats.

 

Mer information kontakt

Mikael Carlson

Teknisk expert
Telefon: 010-168 05 29
E-post: mikael.carlson@elsakerhetsverket.se

Elsäkerhetsverkets webbsida Installation av elbilsladdare

Senast granskad: 2022-02-15