Blixt slår ner i en skorsten.

Skydda din el vid åskoväder

Överspänningsskydd och åskledare är bra, men ska du vara helt på den säkra sidan för att skydda dina elprodukter får du dra ur stickproppen. Om blixten slagit ned i ditt hus eller i närheten är det bra att låta ett registrerat elinstallationsföretag göra en besiktning.

När kall luft möter varm uppstår spänningar mellan mark och moln och det kan börja åska. Blixten söker sig oftast till höga punkter och turligt nog är det inte ofta som den slår ned direkt i ett bostadshus. Trots det kan elprodukter ta skada då blixtnedslag kan färdas långa sträckor via elledningar.

Förutsättningen för att en elprodukt ska skadas av ett blixtnedslag är att den har kontakt med en ledning, så att dra ur kontakten är ditt bästa skydd. Men det finns även andra skydd som kan vara bra att installera.

Bra med överspänningsskydd

- Det är god idé att ha ett överspänningsskydd. Det fungerar som så att om det blir en för hög spänning i elledningen så bryts strömmen till elprodukten. I vissa extrema fall kan det hända att överspänningsskyddet inte hinner lösa ut, om exempelvis blixten slår ned i ditt hus. Överlag är det ett bra skydd och ett bra komplement, säger Per Samuelsson, chef för avdelningen produkter vid Elsäkerhetsverket.

- Åskledare är också ett bra skydd, men då vi har med starka naturkrafter att göra kan vi aldrig vara helt säkra på att energin från blixten tar den väg som vi tänkt oss. Åskledaren är tänkt att fånga upp blixten på en hög punkt och sedan leda energin ned i marken. Då blixten kan dela på sig och ta andra vägar så är detta skyddet inte hundraprocentigt, men också ett bra komplement, säger Per Samuelsson.

Har jordfelsbrytare någon betydelse vid ett blixtnedslag?

- Det är vanligt att det finns en jordfelsbrytare men i äldre hus kan det saknas då det först blev ett krav i hus byggda från 1994. En jordfelsbrytare är inte ett skydd vid själva åsktillfället, men på sikt kan det skydda. Om exempelvis en elprodukt blivit skadad kan jordfelsbrytaren förhindra att följdskador orsakar brand. Jordfelsbrytaren bryter strömmen om den känner av att elen tar fel väg, enkelt förklarat, säger Per Samuelsson.

Bryt strömmen genom att dra ur kontakten

Det bästa skyddet är att bryta strömmens väg. Att bryta strömmen innebär att stickproppen ska dras ur helt och hållet. Energin från en blixt kan hoppa och därför bör du placera stickproppen en bra bit ifrån uttaget för att vara på säkra sidan.

- Det räcker inte med att slå av strömmen på en strömbrytare som kan finnas på grenkontaktdosor och liknande. Stickproppen måste dras ur vägguttaget helt och hållet, säger Per Samuelsson.

Om blixten slagit ned

Ju närmare nedslaget är desto större risk för skador på elledningar och elprodukter. I ett värsta scenario kan elprodukten och ledningarna börja brinna, men det kan också uppstå skador som vi inte kan se, eller som dyker upp långt senare.

- Om du haft ett nedslag nära eller i ditt hus måste du vara observant på konstiga fenomen och brandlukt. Kontrollera alla utrymmen i huset och det är bra att ta dit ett registrerat elinstallationsföretag som får besikta dina elinstallationer. Det är du som husägare som är ansvarig för att elen är säker i ditt hem. När det kommer till produkter tycker jag att man alltid ska ha koll på hur de fungerar och beter sig. Efter ett blixtnedslag kan känsliga komponenter ha tagit skada som innebär att produkten snabbt föråldrats. Om det uppstår surrande eller sprakande ljud, luktar bränt eller andra konstiga fenomen tycker jag att den ska kasseras eller ses över av ett elföretag, säger Per Samuelsson.

Åskoväder innebär alltid en risk, för brand och trasiga elprodukter. Kolla gärna upp med ditt försäkringsbolag om vad som gäller vid blixtnedslag.

Det finns elprodukter som vi ogärna drar ur kontakten till, som exempelvis kyl och frys, eller robotgräsklippare. Om du ska vara hemifrån en längre period kanske du har en granne som kan se över så att inte jordfelsbrytaren löst ut så att frysen stängts av. Det finns smarta hem-lösningar med övervakningsfunktioner för dina elprodukter, det kan också vara en lösning för att hålla lite extra koll.

Senast granskad: 2022-07-14