Home School Concept.

Utbildning om EMC för dig som jobbar med el

Elsäkerhetsverkets utbildning om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) riktar sig till dig som jobbar med el. Du kan vara allt från inköpare, elinstallatör till fastighetsägare. Träffen sker digitalt och är kostnadsfri.

Uppdatering - Utbildningen är fullbokad!

Två kurstillfällen fullbokade

Vi kommer att hålla utbildningstillfällen den 10 och 11 november. Dessa två tillfällen fullbokades båda inom loppet av en timme. Då vi ser att efterfrågan är stor tittar vi nu på olika lösningar för att möta behovet.

Ur programmet

  • Grundläggande om EMC för dig som jobbar med installationer.
  • Regelverket för EMC – Hur påverkar det dig? Det finns ett omfattande regelverk för hur EMC ska hanteras både för produkter och anläggningar. Här går vi på djupet hur regelverket kan påverka dig i din yrkesroll.
  • Vi går igenom var du hittar informationsmaterial på Elsäkerhetsverkets och andras webbplatser.

 

Kontakt

Martin Gustafsson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 27
E-post: martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se

Henrik Olsson

Elinspektör
Telefon: 010-168 05 42
E-post: henrik.olsson@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2022-10-14