Abstrakt  åkattraktion på tivoli.

Driftavbrott onsdag 15/2 kan ge störning i e-tjänster

Onsdag 15 februari kommer vi att ha ett driftavbrott i vår IT-miljö. Det kan eventuellt ge driftstörningar och påverka Elsäkerhetsverkets e-tjänster under kvällen.

Senast granskad: 2023-02-14