Två USB-laddare på ett bord.

EU-projekt: Torktumlare och USB-laddare testas

Just nu pågår ett större EU-projekt, JAHARP-2020, för att se över produkters säkerhet inom EU. Elsäkerhetsverket deltar i två delprojekt som rör elektriska produkter, USB-laddare och torktumlare. Testerna som görs på oberoende testhus beräknas vara klara i mars.

Totalt har 120 USB-laddare och 30 torktumlare köps in på EU-marknaden, varav 10 USB-laddare inköpta i Sverige samt 3 torktumlare.

- Vi har sett på de tester av USB-laddarna som gjorts hittills att det är en hel del brister. Mer än hälften av laddarna uppfyller inte säkerhetskraven. Bristerna gäller inte enbart märkning utan det är tekniska brister som i värsta fall kan leda till elchock och brand, säger Martin Gustafsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

- Anledningen till att vi tittar närmre på just torktumlare i det här projektet är dels på grund av ett flertal bränder inom Europa som orsakats av just den produkten. Elsäkerhetsverket har tidigare inte haft något projekt där vi fokuserat på torktumlare så det ska bli intressant att ta del av slutresultaten när alla tester är klara, säger Katarina Olofsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Gemensamma tillsynsprojekt inom EU ökar säkerheten bland produkter

Testerna inom projektet ska vara klara i mars, därefter kommer analyser att göras och därefter en rapport. Visar det sig att det finns produkter som inte lever upp till säkerhetskraven och därmed kan vara farliga kan det innebära försäljningsförbud.

- Varje land gör sin egen bedömning om ett försäljningsförbud men det är tacksamt med den här typen av stora projekt då produkter oftast finns i flera olika länder, säger Katarina Olofsson.

Det här är bra att tänka på för dig som är konsument

  • Se till att elprodukten är CE-märkt.
  • Det ska finnas postadress till tillverkaren och även importör om det finns en sådan.
  • Elprodukten ska vara anpassad för spänning 230 V som vi har i Sverige
  • Stickproppen ska vara kompatibel med svenska uttag, en adapter är inte en permanent lösning.
  • Ta reda på vem säljaren är, om säljaren finns utanför EU gäller inte samma konsumentskydd. Du kan också få en produkt som inte uppfyller EU:s krav på säkerhet

Du kan anmäla farliga elprodukter till Elsäkerhetsverket. Genom att göra det bidrar du som konsument till en ökad säkerhet bland elprodukter i våra fysiska butiker och som e-handel.

 

Senast granskad: 2023-02-17