Kontorsmiljö med lysrör i taket.

Första steget till att fasa ut lysrör

Elsäkerhetsverket får ofta frågor kring att bygga om och använda lysrörsarmaturer, speciellt nu när lysrör och kompaktlysrör fasas ut under 2023. Vi närmar oss en första milstolpe där kompaktlysrör påverkas redan nu från 24 februari.

Vad förbjuds?

Under året kommer kompaktlysrör och lysrör (T8 och T5) att fasas ut gradvis. Med utfasning menas att de inte längre får importeras till EU eller tillverkas, det vill säga att sättas på marknaden. Eftersom användningstiden för ett lysrör är lång räknas utfasningen att pågå i 5 år. Detta är räknat på att livslängden på ett rör är cirka 20 000 timmar och man har tänt röret cirka 10 timmar om dagen. Uppskattningsvis finns ungefär 34 miljoner lysrör bara i Sverige.

Anledningen till utfasningen

De ljuskällor som berörs innehåller kvicksilver. Kvicksilver är klassat som farligt ämne och skadar människor och natur. EU har därför bestämt att ljuskällor som innehåller kvicksilver ska fasas ut. En annan anledning är att ny teknik som LED är mer energieffektiv.

Elsäkerhetsverkets roll

Elsäkerhetsverket ska se till att de produkter du köper är säkra och störningsfria. Som en naturlig del i den gröna omställningen så har myndigheten ett extra fokus på den nya tekniken.

- Just nu startar vi upp ett projekt där vi kommer att titta på både elsäkerheten och störningsproblematiken för retrofit LED-lysrör, dvs. där du bara byter ut ljuskällan i en traditionell lysrörsarmatur, säger Martin Gustafsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Det finns också guidande dokument framtagna från EU-kommissionen i samarbete med alla marknadskontrollerande myndigheter inom området för elsäkerhet.

Information till dig som går i tankar att byta

Det finns en del sätt att förnya sin belysning men också mycket att tänka på.

De vanligaste är:

  • Retrofit –byte av ljuskälla till en modern LED-variant. Ingen modifiering av armaturen.
  • Konverteringskit – ombyggnad av befintlig armatur. Armaturen tappar den ursprungliga CE-märkningen.
  • Byte till en modern armatur med LED-teknik.

Fler myndigheter involverade

Utfasningen sker till följd av lagstiftning som Elsäkerhetsverket inte råder över. Det är Energimyndigheten som är ansvarig myndighet för Ekodesigndirektivet och Kemikalieinspektionen som ansvarar för RoHS-direktivet.

Frågor och svar

  • En mindre ljuskälla som innehåller bland annat kvicksilver. Vanlig till exempel i undertak på kontor.

  • T8 och T5 betecknar olika standardstorlekar på lysrör. T8 har en diameter på 26 mm och T5 på 16 mm. De finns i olika längder.

  • Om du köper ett retrofit-rör kan du ha det i en vanlig lysrörsarmatur utan att bygga om den.

  • Om du ska sätta i ett retrofit-rör så kan du byta själv. Följ tillverkarens anvisningar noga.

  • Det ska du göra. Med det nya röret så medföljer en ny glimtändare som passar retrofit-rör.

  • Ta med och släng det på korrekt ställe vid din lokala återvinningscentral.

  • Senast granskad: 2023-02-22