En man läser en tjock rapport, bild på händer och andra mappar.

Fullbokat: Utbildning om elektriska produkters säkerhet

Är du återförsäljare, importör eller tillverkare av elektriska produkter? Då finns det platser kvar på Elsäkerhetsverkets utbildning den 28 mars. Utbildningen sker digitalt och är kostnadsfri.

Vi som håller i utbildningen arbetar med marknadskontroll av elektriska produkter vid Elsäkerhetsverket. Det kommer att finnas utrymme för diskussion och frågor.

Våra tidigare utbildningar och informationsträffar har varit mycket uppskattade. Ta tillfället i akt och lär dig mer om vad som krävs av olika typer av aktörer för att sälja elektriska produkter, på den svenska och den europeiska marknaden.

Utbildningstillfälle 7 mars och 28 mars - fullbokade

Prenumerera gärna på våra nyheter så att du inte missar framtida utbildningstillfällen.

UR PROGRAMMET

Vem ansvarar för elektriska produkters elsäkerhet?

Alla som ingår i leveranskedjan har någon form av ansvar för elektriska produkters säkerhet. Vi går igenom vilket ansvar du har beroende på vilken typ av aktör du är, som exempelvis tillverkare, importör, distributör eller återförsäljare.

Vilken information ska en EU-försäkran om överrensstämmelse innehålla och hur ska den vara utformad?

Det ska finnas en EU-försäkran om överrensstämmelse för varje elektrisk produkt för att den ska få säljas inom Europa. Tillverkaren ska upprätta den, importören ska ha en kopia och distributörer/återförsäljare ska på begäran kunna se till att myndigheter får en kopia.

Vi går igenom hur en EU-försäkran ska vara utformad, vem som får signera den och vad som ska vara utfört innan en EU-försäkran om överrensstämmelse får upprättas.

Vilken märkning ska en elektrisk produkt vara försedd med?

Alla som säljer elektriska produkter (tillverkare, importörer och distributörer/återförsäljare) har ett ansvar för att elektriska produkter är korrekt märkta. Vi går igenom krav på märkning som finns i lagstiftning och standarder.

Vad ska den tekniska dokumentationen innehålla och vem ska inneha den?

Innan en elektrisk produkt släpps ut på marknaden ska den tekniska dokumentationen vara upprättad. Vi går igenom vem som får upprätta den och vad man som importör eller distributör/återförsäljare bör tänka på.

Manualer och språkkrav

Elektriska produkter ska åtföljas av svensk bruksanvisning. Men kraven kan skilja sig beroende på hur produkten är konstruerad och vilket regelverk som tillämpas. Vi går igenom skillnaderna på kraven och varför det finns olika språkkrav.

Tullsamarbete

Produkter som importeras för övergång till fri omsättning är föremål för de kontroller som utförs av Tullverket. Vi går igenom och berättar hur vårat samarbete med Tullverket går till.

Var finns det mer information?

Vi går igenom var du hittar informationsmaterial på Elsäkerhetsverkets och andras webbplatser.

Kontakt

Joel Lee Antman

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 24
E-post: joel.lee.antman@elsakerhetsverket.se

Handbok

Senast granskad: 2023-02-28