En elbil på laddning i ett garage.

Hur ska jag ladda bilen vid stugan?

Finns det ingen laddbox installerad där du ska semestra så är det viktigt att ta reda på om elanläggningen du vill använda klarar av påfrestningen. Risken, om det finns brister eller är underdimensionerat, är att det blir en överbelastning som i sin tur kan leda till brand.

- Elbilsladdare för schukouttag som används när bilen laddas från vanliga eluttag är endast tänkta för att användas för enstaka tillfällen. Det bästa är att planera sin resa och ta reda på var du kan ladda bilen, exempelvis finns det både köpcenter och matställen som erbjuder detta, säger Peter Cedmer vid Elsäkerhetsverket.

Var särskilt uppmärksam vid äldre hus eller vid byggnader som du inte känner till. För att undvika problem och risker med laddning direkt från eluttag är det viktigt att säkerställa att elsystemet är korrekt dimensionerat för att hantera elbilsladdning. Det kan kräva en uppgradering av elsystemet, installation av dedikerade laddningsstationer eller samråd med en behörig elektriker för att utvärdera husets kapacitet och eventuella förstärkningar som kan behövas. Det är alltid rekommenderat att konsultera ett elföretag som registrerat hos Elsäkerhetsverket för att säkerställa en säker och effektiv laddningslösning för din elbil.

Luktar bränd elektronik

När schukoladdare används från ett vanligt vägguttag ökar belastningen, det blir hög effekt under kort tid. Den höga effekten kan leda till att sladdar och uttag blir onormalt varma vilket är bra att hålla koll på om du känner att det luktar bränt. Om du absolut måste ladda och du inte haft möjlighet att ta reda på hur elanläggningen klarar det så är Elsäkerhetsverkets rekommendation att det görs under uppsikt.

Tecknad symbol med informationsikon i pratbubbla.

Jordfelsbrytare och brandvarnare är billiga livförsäkringar. Testa dem gärna med jämna mellanrum så att de fungerar.

Om elsystemet stressas kan det uppstå problem

Överbelastning av elsystemet

Att ladda en elbil kräver en betydande mängd energi. Om det befintliga elsystemet inte har tillräcklig kapacitet kan det leda till överbelastning. I bästa fall kan detta resultera i att säkringar löser ut och att strömmen bryts. Men säkringarna hjälper inte om det uppstår dålig kontakt eller glapp i uttaget.

Brandrisk

Om elsystemet överbelastas kan det generera överskottsvärme och öka risken för överhettning. Detta kan i sin tur öka brandrisken i huset. Äldre elsystem eller dåligt underhållna elinstallationer kan vara särskilt utsatta.

Mot en hållbar framtid

Med fortsatt utveckling av laddinfrastruktur och ökat fokus på hållbarhet är det hoppfullt att fler sommarställen och bostadsområden kommer att anpassa sig och erbjuda dedikerade laddningsstationer för elbilar. Denna övergång till eldrivna fordon är ett steg mot en mer hållbar framtid, och genom att möjliggöra en smidig laddningsupplevelse ökar användningen av elbilar och resorna blir mer bekväma för alla.

 

Text: Sandra Hjelm

Foto: iStock

Kontakt

Peter Cedmer

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 26
E-post: peter.cedmer@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2023-07-05