Två talare framför en publik.

Myndigheter möter tillverkare och pratar marknadskontroll

Fullsatt träff med tillverkare, importörer och återförsäljare i publiken. På scenen stod några av Sveriges 17 myndigheter som utför marknadskontroll. Syftet var att tydliggöra regelområdet för säkra produkter.

Idag den 17 november hölls ett seminarie om produktsäkerhet i Malmö. Intresset var stort och frågorna många under de framträdanden som hölls. Talarna representerade Konsumentverket, Elsäkerhetsverket, Tullverket, Kemikalieinspektionen, Arbetsmiljöverket, Swedac och Energimyndigheten med ämnen som:

  • Produktsäkerhetsförordningen
  • Nya produkter med ny teknik
  • Elsäkra produkter
  • Tullkontroll
  • Maskindirektivet
  • Eco-design
  • Kemikalier i produkter

Seminariet arrangerades av Marknadskontrollrådet och Sydsvenska Handelskammaren med totalt 100 deltagare.

- Vi är väldigt nöjda med engagemanget hos våra besökare idag. Det var många frågor i pauserna till myndigheternas olika experter. Det märks att det finns ett behov av att klargöra regelverket för ekonomiska aktörer då det ofta är komplext med många olika krav som kan gälla parallellt, säger Viktoria Lindberg Martinell, utredare på Swedac och del av Marknadskontrollrådets sekretariat.

Din produkt ditt ansvar

- Vi har hållit seminariet Din produkt ditt ansvar vid ett flertal tillfällen tidigare, och vi har fått mycket positiv återkoppling kring de här tillfällena. Vi som arbetar med samordning av marknadskontroll gör det på olika plan, internationellt och på EU-nivå. Nationellt arbetar vi med kommunikation både mot ekonomiska aktörer och konsumenter. Det övergripande målet är säkra produkter på marknaden, säger Viktoria Lindberg Martinell.

Utbildning till dig som säljer elprodukter

Elsäkerhetsverket har tagit fram en filmad utbildning som du kan ta del av, den grundar sig på vår Handbok "När du ska tillverka eller sälja produkter" där du hittar de regler och krav som gäller elektriska produkter som ska sättas på den svenska marknaden.

Mer information

Externa webbplatser

Senast granskad: 2023-11-17