Folksamling i storstad.

Myndighetsflyttar från Stockholm: små men goda effekter på lång sikt

Idag har Riksrevisionen publicerat en utredning om de effekter som uppnås av regeringens beslut att placera statliga myndigheter på andra platser än i Stockholm. Utredningen har granskat om omlokaliseringen haft förväntade positiva effekter, samt om det uppstått bestående svårigheter med till exempel personalförsörjning.

Granskningen visar att 6 000 befintliga arbetstillfällen har kunnat bibehållas och att 4 000 nya arbetstillfällen på andra orter än Stockholm har skapats. Totalt handlar det alltså om förhållandevis få arbetstillfällen, som i några delar av landet utgör en liten men betydelsefull del av den regionala arbetsmarknaden – framför allt i Arvidsjaur, Östersund och på Gotland. Utredning visar att jobben har ökat invånarnas valmöjligheter på arbetsmarknaden, och chansen för akademiker att få ett jobb inom sitt specialistområde utan att behöva bosätta sig i Stockholm. Sammantaget har jobben i viss mån förbättrat möjligheterna att bo och arbeta i fler delar av landet. Elsäkerhetsverket som omlokaliserades till Kristinehamn 2007, ingår tillsammans med Naturvårdsverket och Arbetsförmedlingen i en särskild fallstudie av myndigheter som varit omlokaliserade under en relativt lång tid.

Läs hela utredningen på Riksrevisionens webbplats.

Senast granskad: 2023-02-21