Elfack 2023

Nu laddar Elsäkerhetsverket för Elfackmässan

Den 9-12 maj är det dags att prata elsäkerhet då Elfackmässan går av stapeln efter några års uppehåll på grund av pandemin. Elsäkerhetsverket kommer att hålla seminarier och delta i paneldiskussioner under mässdagarna.

Elfackmässan, Svenska Mässan i Göteborg, samlar drygt 20 000 besökare som tas emot av cirka 400 utställare från ett trettiotal länder inom el- och energibranschen. Elektrifiering och digitalisering är fokus för årets mässa. Elsäkerhetsverket kommer att finnas på plats och i monter F04:11 och där finns möjlighet att träffa myndighetens medarbetare från olika avdelningar, delta i tävling och hämta material om elsäkerhetsfrågor.

På mässan finns chans att träffa en samlad el- och belysningsbransch och plats för möten och diskussion. Ett omfattande seminarieprogram kommer att hållas under mässdagarna, där det ges möjlighet att få inspiration till nya lösningar och dra nytta av ett unikt kunskapsinnehåll.

Plats på scenerna

På huvudscenen i närheten av myndighetens monter kommer Elsäkerhetsverket att synas den 9 maj 15.00 med ett seminarium om de nya starkströmsföreskrifterna, som trädde i kraft 1 december 2022. Peter Lindberg om föredraget.

- De nya föreskrifterna har förenklat och förbättrat befintligt regelverk så att den som har en elanläggning och de som utför arbeten på elanläggningar, får ändamålsenliga och begripliga regler. Det brukar dyka upp många intressanta diskussioner och frågeställningar under de här dagarna. Att få input från branschen är alltid viktigt och något vi tar med oss i vårt arbete med elsäkerhet.

Samma dag och tid, 15.00, medverkar Martin Gustafsson inspektör vid Avdelningen för produkt, i ett panelsamtal om lysrör och LED-belysning tillsammans med Energimyndigheten och belysningsbranschen.

Onsdag den 10 maj, 12.00 - 12.55 hålls en paneldiskussion om EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet, att hållas. Moderator är Per Samuelsson, chef för produktavdelningen och diskuterar gör Sabine Alexandersson, EMC-specialist vid FMV, Bettina Funk, Technical Expert, SEK Svensk Elstandard, Sebastian Söderström, utvecklingsingenjör elmiljö, Fortifikationsverket och Henrik Olsson, inspektör Elsäkerhetsverket.

- Syftet med diskussionen är att vi vill höja kunskapen bland yrkesverksamma i branschen och upplysa om de risker som bristande EMC medför. I och med den tekniska utvecklingen har EMC fått allt större betydelse och växer snabbt i omfattning. Vi blir mer beroende av trådlös kommunikation. Desto mer avancerad tekniken är och ju fler tekniska apparater som finns i samhället kommer EMC-störningar vara en viktig del att arbeta förebyggande med framöver, säger Emma Bergström, som är ansvarig för samordningen av paneldiskussionen.

Välkommen att lyssna på intressanta föredrag och till Elsäkerhetsverkets monter F04:11.

Samtliga seminarier under Elfackmässan hittar du här.

Elfackmässan öppettider

Tisdag 9 maj, kl. 9-17
Onsdag 10 maj, kl. 9-17
Torsdag 11 maj, kl. 9-17
Fredag 12 maj, kl. 9-15

Mer information

Sandra Hjelm

Kommunikatör
Telefon: 010-168 05 17
E-post: sandra.hjelm@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2023-05-02