En elbil på laddning i ett garage.

Pågående provning av laddboxar

Just nu får vi in många frågor kring ett pågående projekt där vi tittat närmare på laddboxar för elbilar. När alla beslut i projektet har fattats kommer en slutrapport att publiceras.

Nyhet uppdaterad: 2023-03-08

Elsäkerhetsverket fattar beslut så snabbt som möjligt i ärenden. Att detta ärende tar tid beror delvis på omfattande innehåll som ska säkerställas. Som alltid behöver våra beslut vara väl grundade. Beslut i ärendet kommer att förmedlas till part under kommande vecka.

Tecknad symbol med informationsikon i pratbubbla.

Elsäkerhetsverket kan inte uttala sig om pågående ärende innan vi är klara med vår riskbedömning. Har du frågor gällande din produkt ska du kontakta din leverantör.

Vilka laddboxar har valts ut?

Totalt har sex stycken modeller valts ut från olika tillverkare. Gemensamt är att de är vanligt förekommande på marknaden och att tillverkarna finns inom Europa.

Hur går provningen till?

Produkterna provas för att se att de uppfyller de säkerhetskrav som ställs, bland annat så undersöks risken för överhettning och brand, att avstånden mellan olika komponenter är tillräckligt och att det inte finns risk för elchock eller strömgenomgång. Produkten ska helt enkelt vara säker att använda. Alla produkter som Elsäkerhetsverket provar skickas till oberoende testhus. Utöver teknisk provning kommer även de administrativa kraven som märkning, dokumentation och EU-försäkran kontrolleras.

Prenumerera gärna på våra nyheter

Kontakt

Joel Lee Antman

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 24
E-post: joel.lee.antman@elsakerhetsverket.se

Morgan Wojcik

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 94
E-post: morgan.wojcik@elsakerhetsverket.se

Mer information

Senast granskad: 2023-03-08