En man skyfflar vatten med en sopborste på en översvämmad balkong.

Risker med el vid översvämning

Under de kommande dagarna varnar SMHI för mycket stora regnmängder på olika håll i landet. Regnvädret kan orsaka extremt höga flöden i bäckar och vattendrag vilket kan leda till översvämning i bland annat källare. Vid översvämning i ditt hem kan både den fasta elinstallationen samt elprodukter skadas vilket kan leda till fara – så här kan du förbereda dig.

Bor du i ett område där skyfall förväntas kan du i tid flytta viktiga ägodelar upp från golvnivå och kanske även upp från källare.

Dra ur stickproppar

Dra ur stickproppar ur vägguttag och lyft upp elektrisk utrustning från golvet. Försök att isolera elprodukter och ledningar från fukt i syfte att förhindra fara för liv och hälsa.

Stäng av huvudströmmen

Om du förutser att ett skyfall är på väg och risken för översvämning är hög, överväg att stänga av huvudströmmen för att minska risken för elektriska problem. Om översvämningen redan är ett faktum bör du koppla ifrån anläggningen, men bara om du kan undvika att utsätta dig själv för fara.

Gå aldrig i vatten som kan vara strömförande.

Utrym, informera och spärra av bostaden om du inte är säker på att du lyckats bryta strömmen. Observera också att inkommande serviskabel från elnätet kan förbli strömförande även om du lyckats koppla ifrån din anläggning. Kontakta ditt elnätsföretag för bortkoppling av inkommande serviskabel.

Efterkontroll av elanläggningen

Efter att skyfallet har avtagit och vattnet efter översvämningen har avlägsnats, kontakta en elektriker för kontroll och eventuell reparation av elanläggningen innan du slår på strömmen igen. Om elprodukter har varit utsatta för vatten behöver dessa vanligtvis kasseras.

Använd jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt vid jordfel både i elanläggningen och i anslutna produkter. Jordfelsbrytaren är en billig livförsäkring.

 

Senast granskad: 2023-08-07