A balcony power plant is also suitable for older houses

Solel som ansluts med stickpropp kan innebära risker

Solceller som ansluts med en stickpropp i ditt vanliga eluttag är inte säkra nog, menar Mikael Carlson, Teknisk expert vid Elsäkerhetsverket. En solcellspanel med vanlig stickpropp uppfyller normalt inte de krav som gäller för stickproppar, dessutom är användningen förknippad med risker för elanläggningen.

Några av de risker som identifierats kan innebära risk för både brand och strömgenomgång.

Strömförande stickpropp

Stiften på stickproppen kan vid fel bli strömförande även när de inte sitter i ett uttag. En produkt får inte bli farlig vid ett enkelfel eller vid förutsägbar felanvändning. Skydd mot elchock kräver därför ett mekanisk skydd, utöver eventuella elektroniska skydd. Saknas detta finns risk för elchock vid fel.

El ”bakmatas” ut på nätet

Vid ett elavbrott kan el felaktigt ”bakmatas” ut på nätet. Vid arbete på elanläggningar eller elnät ska dessa kunna göras spänningslösa genom frånkoppling. Om det finns lokala produktionsenheter som felaktigt matar frånkopplade anläggningar så finns risk för elchock vid arbetet.

Överbelastning

Strömmen kan överstiga den som elanläggningen är anpassad för. Matas ström in via ett uttag på en befintlig gruppledning kan man använda mer ström än ledningarna på gruppledningen dimensionerats för, vilket kan leda till brand.

Marknadskontroll

Elsäkerhetsverket har genomfört en marknadskontroll på det enda solcellspaketet på Svenska marknaden där anslutning skulle göras med vanlig stickpropp. Efter granskning av produkten beslutade Elsäkerhetsverket 2022 om försäljningsförbud utifrån gällande produktkrav.

- Solceller som ansluts med stickpropp för att mata ut beröringsfarlig spänning är inte tillräckligt säker. Då det finns risk för elchock krävs fysiska skydd mot elchock, säger Mikael Carlson.

Hur ser tillverkare och leverantörer på problemet?

Många villaägare har installerat solceller på sina tak och med ökade energikostnader har intresset för solenergi även ökat hos boende i lägenheter. Mindre solcellsanläggningar anpassade för balkonger marknadsförs i Europa och över 200 000 anläggningar har installerats i Tyskland senaste åren.

Kommer problemet att kunna lösas framöver?

I Tyskland har ett förslag på standard tagits fram för att kunna tillåta stickproppsanslutna solceller. Enligt standarden krävs det att stickproppen är beröringsskyddat och inkopplingspunkten är avsedd för användningen. Dessutom måste installationen anmälas till nätbolaget på samma sätt som en vanlig solcellsanläggning.

Hur ska jag som kund tänka?

- Elsäkerhetsverket avråder från användning av stickproppsansluten solel. Se över förbrukningen på vitvaror och eventuella värmegolv. Du kan också föreslå att fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen installerar solceller på byggnadens tak. Menar Mikael Carlson.

Vill du använda mindre solcellsanläggningar på exempelvis din balkong behöver du anlita ett elinstallationsföretag för dimensionering och fast anslutning av anläggningen. Dessutom behöver du få godkännande från fastighetsägaren och nätbolaget innan installation.

Mer information

Kontakt

Mikael Carlson

Teknisk expert
Telefon: 010-168 05 29
E-post: mikael.carlson@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2023-01-26