Ny film: Webbinarium om EMC - elektromagnetisk kompatibilitet

Nu finns en inspelad version av vårt seminarium om EMC- elektromagnetisk kompatibilitet. Filmen ger en grundläggande bild för vad EMC är och hur problem kan påverka vårt samhälle. Ett kapitel handlar om regelverket och hur Elsäkerhetsverket som tillsynsmyndighet arbetar med EMC.

Webbinariet riktar sig främst till ekonomiska aktörer som till exempel tillverkare av elektriska produkter, importörer och distributörer. Teknik och elektronik som avger radiosignaler i olika former kan orsaka problem när produkterna ska fungera tillsammans. Mobiltelefoner, trådlösa datanätverk, bluetooth-högtalare, TV, mikrovågsugnar och solcellsanläggningar är bara några exempel på elektriska produkter som kan ge upphov till störningar, eller själva drabbas av störningar.

Som tillverkare är det bra att vara införstådd i vad EMC innebär tidigt i utvecklingen av exempelvis en ny produkt, då problem som upptäcks sent kan vara både kostsamma och tidskrävande.

EMC gäller inte bara elektriska produkter utan även fasta elinstallationer som exempelvis solceller och vindkraftverk. Våra industrier är generellt väl insatta i EMC då en störning kan påverka produktionen, men med allt mer elektronik omkring oss behöver vi vidga kunskapen för att uppnå och bibehålla en störningsfri miljö.

Elsäkerhetsverkets webbinar om EMC - elektromagnetisk kompatiblitet vilket handlar om att el ska fungera med annan el, elanläggningar som elprodukter. En störningfri miljö har uppnått EMC. Webbinaret ger en grundläggande bild av vad EMC är, historik och regelverk. Avslutningsvis tas några verkliga fall upp för att visa hur EMC-problem kan se ut, exempelvis kraftverk och solceller som stör annan elektronik.

Senast granskad: 2023-02-15