Illustration för konferensenm Din produkt, ditt ansvar inom e-handel och produktsäkerhet.

Save the date - Din produkt, ditt ansvar 4 oktober i Malmö

Den 4 oktober i Malmö är det återigen dags för ”Din produkt, ditt ansvar” – en återkommande konferens som arrangeras av myndigheterna i Marknadskontrollrådet. Detta år i samarbete med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Svensk Handel.

Årets tema är e-handel och produktsäkerhet

Kom och diskutera e-handelsfrågor och produktsäkerhet tillsammans med myndigheterna i Marknadskontrollrådet, Sydsvenska handelskammaren, Svensk Handel och andra företag. Vi tar upp aktuella frågor och hjälper er att navigera rätt i regeldjungeln. Under dagen kommer vi bland annat att prata om:

  • Hur gör man rätt? – Vi hjälper dig att navigera i regeldjungeln
  • Tullverkets kontroll av produktsäkerhet
  • E-handel och förslaget till ny tullagstiftning
  • Spårbarhet och ansvar
  • Den nya produktsäkerhetsförordningen – vad ska man tänka på?
  • Level playing field – Räcker DSA (Digital Services Act)?
  • Hållbarhet och e-handel
  • Digitala produktpass

Under dagen ges du även möjlighet att ställa frågor och knyta kontakter med olika myndigheter från Marknadskontrollrådet som är på plats på vårt mötestorg. Konferensen är kostnadsfri. Tipsa gärna intresserade kollegor – varmt välkommen!

Marknadskontrollrådet består av 17 myndigheter: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Konsumentverket, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, PTS, Strålsäkerhetsmyndigheten, SWEDAC, Transportstyrelsen och Tullverket.

Du får även lyssna till företag som berättar om hur de arbetar med produktsäkerhet.

Anmäl dig till konferensen:

https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/43465B4776474A5B427640

Logotyper för Handelskammaren, Marknadskontrollrådet och Svensk Handel.

Senast granskad: 2024-06-27