Flera äldre lysrör.

Test av LED-lysrör – brister i märkning men bra betyg för teknik

Elsäkerhetsverket har testat 14 LED-lysrör för att kartlägga elsäkerheten i övergången från traditionella lysrör till LED. Alla var CE-märkta och störde inte annan elektronik. De brister som upptäcktes är administrativa vilket kan ställa till problem om en produkt behöver spåras till tillverkaren.

Det finns omkring 17 miljoner lysrörsarmaturer i Sverige som ska berörs av övergången till LED-teknik. Under 2023 påbörjades utfasningen för att öka energieffektiviteten och för att få bort lysrör som innehåller kvicksilver.

- Vi har samarbetat med Energimyndigheten i det här testet, de undersöker bland annat energiprestanda medans vi på Elsäkerhetsverket fokuserat på elsäkerhet och störningar, säger Martin Gustafsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Inga tekniska anmärkningar hittades på något av de 14 testade LED-lysrören, däremot fanns det en del mer att önska gällande märkning.

- Hälften av produkterna saknade tillverkarens postadress vilket försvårar efterforskning om det skulle behövas. Bruksanvisning på svenska och en korrekt EU-försäkran saknades också, säger Martin Gustafsson.

Vad ska du som beställare tänka på att kontrollera?

Du som står inför ett större inköp av LED-lysrör, som exempelvis ett köpcenter, en skola eller en sportanläggning, behöver tänka på att lysrören är korrekt märkta och att det finns en bruksanvisning på svenska. Det är också viktigt att säkerställa att de lysrör du köper verkligen kommer att passa till den befintliga armaturen. Gör en kontroll direkt när du fått leveransen så att allt stämmer.

Vilken typ av märkning ska det finnas på LED-lysrör?

Det finns märkning som är specifik just för LED-lysrör i form av exempelvis symboler, men här nämner vi mer övergripande märkning som är viktig för elektriska produkter som säljs inom EU.

Tillverkarens namn och postadress ska finnas på produkten, inte bara på förpackningen. Det räcker inte med enbart telefonnummer eller e-post. Det ska också finnas modell-, typ- eller serienummer som fungerar som ID för produkten. Detta är viktigt för att man ska kunna spåra produkten bakåt i kedjan om något skulle visa sig vara fel.

CE-märket ska finnas på all elektronik som säljs inom EU. CE-märket betyder inte att en produkt är godkänd utan det är tillverkarens sätt att tala om att produkten är tillverkad enligt gällande regler för säkerhet.

Det ska finnas märkning med spänning och ström eller effekt. Spänningen i Sverige är 230 volt. 

Det ska finnas en bruksanvisning och enligt lag ska den vara på svenska. Den måste finnas i pappersform, så en QR-kod till endast ett digitalt dokument är inte tillräckligt.

Vad är retrofit?

Med retrofit-montering innebär det att lysrörets glimtändare byts ut mot en så kallad LED-tändare. Byte av glimtändare mot en LED-tändare betraktas inte som ändring av armaturens konstruktion.

- Retrofit LED-lysrör ska ha samma tekniska egenskaper som de traditionella lysrör som används i armaturen som exempelvis rörets vikt, dimensioner och rörets driftstemperatur enligt standarden, säger Martin Gustafsson.

Ansvaret för risker i retrofit-installationer som utförts enligt anvisningarna ligger på den tillverkare, importör eller distributör som har släppt ut retrofit LED-lysrören på marknaden.

Ökad kunskap

Elsäkerhetsverket arbetar tillsammans med andra myndigheter och branschorganisationer för att öka kunskapen om regelverket hos tillverkare och distributörer.

- Vi på Elsäkerhetsverket har arbetat med olika metoder för att nå målgruppen ekonomiska aktörer. Vi har exempelvis hållit utbildningar som också finns inspelade för vem som helst att titta på. Vi har tagit fram quiz där tillverkare kan testa sina kunskaper. Vi uppdaterar löpande informationen på vår webbplats vid sidan av att vi köper in och testar produkter i vår marknadskontroll, säger Martin Gustafsson.

Att försöka nå tillverkare av elektriska produkter är ett ständigt pågående arbete. Varje år tillkommer nya företag och importörer och vi som tillsynsmyndighet försöker finnas med i ett tidigt skede av produktkedjan. Att göra rätt från start kan spara tillverkare mycket tid och pengar, och samtidigt leda till säkrare produkter i våra butiker.

LED-lysrör rapport 2024.pdf (Diarienummer 23EV573)

Senast granskad: 2024-02-28