Porträttbild på Christina Sevebo Riis.

Positivt med modernare regler

På det 100-åriga elföretaget Lidingö Elektriska AB finns Christina Sevebo Riis, VD och elinstallatör. Hon är en av de 25 kvinnor i landet som har rollen som elinstallatör för regelefterlevnad. Mycket har hänt sedan hon läste till elektriker på 1980-talet.

Christina är, tillsammans med sin bror, den tredje generationen som driver elföretaget Lidingö Elektriska och det var hennes farfar som köpte bolaget 1954. Idag ingår företaget med sina 15 anställda i en större koncern, Instalco, men familjeandan är tydlig och utgör en viktig del av varumärket. Lidingö Elektriska har serviceelektriker som utför elarbeten i lokaler, befintliga bostäder, mindre nybyggen och kontorsanpassningar. Kunderna är företag inom bygg och anläggning, offentlig förvaltning, butiker, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Familjeandan i den stora koncernen

- Vi driver verksamheten som tidigare men det betyder en hel del för tryggheten att ingå i en större koncern. Man har fler jobbkollegor och kan bolla problem och funderingar med varandra. Vi kan också hjälpas åt med olika typer av uppdrag, säger Christina.

Hon läste fyraårig Teknisk EL/Tele på gymnasiet och började jobba 1987. Samtidigt läste hon in ytterligare elkraftsutbildning och jobbade och tog så småningom en auktorisation. Idag har hon rollen som elinstallatör för regelefterlevnad och är företagets VD.

- Jag jobbar bland annat med att räkna på anbud och offerera våra tjänster och håller även i en del planering av elarbete som ska utföras. Jag ingår också i företagets styrelse.

Skapa intresse och nyfikenhet tidigt

Som många andra vittnar hon om att det är ont om elektriker och stora pensionsavgångar just nu. Mer arbetskraft inom elyrken behövs och för att verka för det har Christina engagerat sig i Installatörsföretagens friskola, REFIS, som jobbar med rekrytering av unga till elektrikeryrken. Christina menar att arbetsplatser generellt mår bra av en mix av både kvinnor och män och tror på mångfald och mänsklighet. Det gäller att skapa arbetsplatser som är tillåtande för medarbetare från andra kulturer, personer med olika bakgrund och personlig läggning.

I Elsäkerhetsverkets register finns totalt 45 800 auktoriserade elinstallatörer varav 260 är kvinnor. Av dessa 260 har 25 stycken rollen som elinstallatör för regelefterlevnad, vilket är nästan 10 procent. En kvinnlig elektriker finns i firman (förutom Christina) och sedan 1987 har de endast haft totalt två kvinnliga sökanden.

- Vi behöver få igång ett tidigt intresse hos barn och unga, både killar och tjejer, och visa att det är kul och spännande med el. Att ge information och öppna dörrarna för behörighet på gymnasiet och att få kunskap om möjligheter med högskoleutbildning och auktorisation är viktigt. Även att underlätta för yrkesväxling och ge möjlighet att kunna skola om sig, menar hon.

Tydligare ansvar med nya elsäkerhetslagen

År 2017 kom den nya elsäkerhetslagen, vilket bland annat innebar ett större ansvar för företagens ledning. Christina menar att det blivit tydligare och att det påverkat företaget och branschen positivt på flera sätt. Själv ser hon att företaget jobbar mer med egenkontroll och att det är bra att ansvaret hamnade där det borde ligga från början, nämligen på företaget.

- Den nya lagstiftningen förde med sig en modernisering eftersom Elsäkerhetsverket samtidigt plockade upp den gamla till ytan och dammade av den ordentligt. Det är enklare för kunderna att hålla obehöriga yrkespersoner borta, eftersom det går att kolla att elföretaget finns i Elsäkerhetsverkets register via Kollaelföretaget.se, säger Christina.

Hon tycker också att det med den nya lagen blev tydligare vem som ansvarar för vad och det gör att arbetet med egenkontrollen blir mer överskådlig. Det blir lika för alla eftersom alla elföretag måste ha ett egenkontrollprogram.

- Det är också viktigt att de som upphandlar förstår att det är lag på att kunna uppvisa hur man jobbar med egenkontroll. 2018 kom vårt företag tvåa på en ramavtalsupphandling. Den som vann avtalet fanns inte i Elsäkerhetsverkets register och de som upphandlade hade inte kontrollerat, säger Christina.

Egenkontroll en del av pusslet

På Lidingö Elektriska använder man Installatörsföretagens mallar och anpassar efter sin egen verksamhet. Rollbeskrivningar för alla - VD, elinstallatör för regelefterlevnad, arbetsledare, projektledare, montörer, lärlingar, kontrollansvarig, skyddsombud – alla ska kunna se vad ens ansvarsområden är. Det skapar förståelse för vad ens roll i det stora pusslet är, menar Christina. Egenkontroll är ett levande dokument och en metod som ska synliggöras i verksamheten.

- Vi har kompetenskort på alla för att kunna följa upp om man har rätt utbildning för det man gör. Egenkontroll handlar om att formalisera och skapa processer. Det kan tyckas jobbigt i början men förenklar det långsiktiga arbetet väldigt mycket. Det är viktigt att använda det på ett vettigt sätt och anpassa efter sin egen verksamhet, avslutar Christina Sevebo Riis.

Text: Cia Edlund
Bild: Christina Sevebo Riis

Senast granskad: 2022-06-15