Porträttbild på Monica Björk.

Återbruk i byggbranschen kan skapa affärsmöjligheter

Monica Björk har jobbat med samhällsfrågor i hela sitt liv. Sedan fyra år tillbaka basar hon för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Och sedan årsskiftet är hon en av medlemmarna i Elsäkerhetsverkets insynsråd.

- Hållbarhet, digitalisering och att vara en attraktiv bransch för att öka föryngringen och mångfalden är starka incitament för vår organisation och våra medlemsföretag. Elsäkerhetsfrågor är ett nytt område för mig, det ska bli spännande att lära sig mer om, säger Monica Björk.

Samma frågor men olika perspektiv

Med statsvetenskap som grund och karriär inom olika områden i byggbranschen har hon en bred erfarenhet inom samhälle, infrastruktur och byggande. Via tidigare jobb på bland annat näringsdepartementet, Svenskt Näringsliv, Byggmaterialindustrierna och WSP Group har hon skapat många värdefulla kontaktytor och förståelse för branschens utmaningar.

- Många företag brottas med samma frågor fast ur olika perspektiv. Hållbarhet och digitalisering är stora frågor för alla våra medlemsföretag. Att få till smidiga processer när det gäller hela kedjan, logistiken och leveransen av byggmaterial i rätt tid, till en rimlig kostnad, är väldigt utmanande och roligt att få vara med och driva, säger Monica.

Vit man, 40 plus – hur jämställd är branschen?

Monica Björk tycker att det är viktigt att jobba med jämställdhets –och mångfaldsfrågor. En bra arbetsmiljö behöver spegla det övriga samhället. Det är en bit kvar att gå, ser hon. 25 procent i Byggmaterialhandlarna är kvinnor men den klassiska medarbetaren är en vit man, 40 plus och som jobbat ganska många år i sitt företag. För att bredda rekryteringen och visa möjligheterna i branschen använder man yngre medarbetare bland medlemsföretagen, som goda förebilder.

- Vi strävar efter att skapa ambassadörer som kan attrahera yngre. Vi vill visa en annan bild och ta hål på fördomar. Man måste inte vara superstark för att köra truck till exempel. I vår bransch går det bra att komma direkt från gymnasiet och jobba sig upp om man vill göra karriär, säger hon.

Liten organisation med stora frågor

Som vd för Byggmaterialhandlarna leder hon en liten organisation som representerar en stor bransch med viktiga frågor. Men vad kan den relativt lilla branschorganisationen Byggmaterialhandlarna betyda i de stora sammanhangen?

- En viktig del är att med gemensamma krafter lyfta våra frågor inom politiken. Byggmaterialhandlarna hjälper till att driva på frågor som exempelvis större rörlighet på bostadsmarknaden där unga får tillträde till bostäder, kanske med någon form av bosparande som möjlighet.

Höjt rotbidrag och tydligare regler kring incitamenten för återbruk är några fler kärnfrågor för Byggmaterialhandlarna menar Monica.

- Vi behöver vända skutan och få byggbranschen att förstå affärsmöjligheterna kring återbruk och cirkulär ekonomi. Det finns kunder som efterfrågar återbrukat material. Boverket har en pågående utredning kring frågan som ska bli spännande att ta del av så småningom, säger hon.

Gemensam standard skulle underlätta

Under pandemin har e-handeln för byggmaterialbranschen tagit ett skutt även om den fortfarande generellt är liten. De flesta köper sitt material direkt från butiken och återförsäljaren inom bygg- eller fackhandel. En sak som blir allt viktigare är möjligheten att jämföra olika produkter. På nätet saknas det standarder för tydliga jämförelser vilket skulle underlätta för köparen.

- Vi har många myndigheter att förhålla oss till i branschen. Några är Kemikalieinspektionen, Boverket, Naturvårdsverket och Elsäkerhetsverket. Det är viktigt att få till en bättre koppling mellan våra medlemsföretag och exempelvis era frågor. Det går aldrig att få för mycket information och upprepningar är bra.

För handeln har pandemin varit bra och för Monica har det fungerat bra att jobba hemifrån. Nu ser hon fram emot att ta upp de personliga besöken ute hos medlemsföretagen, träna på Friskis, träffa familjen och driva sin bokcirkel som vanligt. Även om det mesta funkat digitalt så ersätter inget det personliga mötet, vilket hon menar kommit i ett helt annat perspektiv under pandemin. I Elsäkerhetsrådet ser hon sin roll som förmedlare av branschfrågor och att kunna föra tillbaka kunskap om elsäkerhetsområdet till sina medlemsföretag.

Fakta om Byggmaterialhandlarna

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för byggmaterialhandeln i Sverige. Består av elva stora kedjor - Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome Byggvaror, Happy Homes, Kesko (K-Rauta/K Bygg), Karl Hedin Bygghandel, Mestergruppen (XL Bygg, Bolist och Järnia), Nordströms Bygghandel, Optimera och Woody Bygghandel samt ett trettiotal fria handlare runt om i landet. Totalt sysselsätter branschen 21 000 personer och omsätter  
100 miljarder kronor. 

Text: Cia Edlund
Bild: Byggmaterialhandlarna

Senast granskad: 2022-03-22