Elektriker i ett kök vid en spishäll.

Dyrt att anlita elföretag – största orsaken till olagligt elarbete i hemmen

En färsk undersökning kring kunskap, erfarenhet och attityder till elarbeten i hemmet som Elsäkerhetsverket gjort, visar att olagliga elarbeten minskat något sedan 2017. Det är också fler som kollar att elföretaget finns registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverket gjorde 2017 en undersökning med syfte att kartlägga bostadsägares kunskap, erfarenhet och attityder till elarbeten i hemmet. I slutet av 2021 genomfördes samma undersökning igen för att ta reda på om det skett några förändringar kring elarbeten hemma. Flera intressanta förändringar visades i undersökningen som genomfördes av Ipsos.

 • Konsumenters kännedom om Elsäkerhetsverket har ökat från 24 procent 2017 till 35 procent 2021.
 • Av de som anlitat ett elföretag har hela 21 procent kontrollerat om företaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket (7 procent 2017*).
 • Internet har blivit viktigare som informationskälla, både inför köp av elmaterial och inför att anlita någon för ett elarbete (ökat 10 procent).
 • Det är fortfarande vanligast att man handlar sitt elmateriel på en byggmarknad (70 procent) eller i fackhandel (46 procent).
 • De som gör elarbeten i hemmet är nästan uteslutande män (87 procent), de bor i hus/villor snarare än lägenheter och har bott i bostaden längre än 10 år.
 • Drygt en av tre (35 procent) uppger att de gjort elarbeten i hemmet. Hos dessa är kunskapen om när det krävs behörighet relativt bristfällig.
 • Den största orsaken till att man gör olagligt elarbete i hemmet är att man anser att det är dyrt att anlita en elektriker/elinstallatör (ökat från 38 procent till 44 procent). 22 procent tycker också att det är svårt att få tag på elektriker.

Fakta om undersökningen

 • Undersökningen genomfördes av Ipsos online via en slumpmässigt rekryterad panel, 24-28 november 2021.
 • Målgruppen var personer över 25 år eller äldre som äger sitt eget boende.
 • Totalt deltog 1 030 personer i undersökningen.
 • Datamaterialet har viktats efter kön, ålder och geografi samt bostadstyp (bostadsrätt eller hus/villa).

*I april 2017 när undersökningen gjordes första gången fanns inte e-tjänsten kollaelföretaget.se. Då kollade man behörighet genom att kontakta Elsäkerhetsverket.

Text: Cia Edlund
Bild: Istock

Senast granskad: 2022-03-22