Närbild på elbil som laddas.

Elsäkerhetsverket provar laddboxar till elbilar

Under 2021 registrerades 60 638 nya elbilar hos Transportstyrelsen. Detta innebär att allt fler villaägare installerar laddboxar i sina hem. Men hur ser elsäkerheten ut? Elsäkerhetsverket undersöker sex av de vanligaste modellerna på marknaden.

Vilka laddboxar är det som provas?

Totalt har sex stycken modeller valts ut från olika tillverkare, gemensamt är att de är vanligt förekommande på marknaden och att tillverkarna finns inom Europa.

Hur går provningen till?

Produkterna provas för att se att de uppfyller de säkerhetskrav som ställs, bland annat så undersöks risken för överhettning och brand, att avstånden mellan olika komponenter är tillräckligt och att det inte finns risk för elchock eller strömgenomgång. Produkten ska helt enkelt vara säker att använda. Alla produkter som Elsäkerhetsverket provar skickas till oberoende testhus. Utöver teknisk provning kommer även de administrativa kraven som märkning, dokumentation och EU-försäkran kontrolleras.

När kommer vi att få resultaten?

Provningen startar nu i mars och blir klar i april 2022. Rapporten beräknas bli klar i maj och publiceras då på vår webbplats. Ett tips är att prenumerera på våra nyheter så du inte missar spännande och viktig information från oss.

Att tänka på vid installation av laddbox

En laddbox måste installeras av ett registrerat elinstallationsföretag och ibland krävs det att en separat jordfelsbrytare monteras in i elcentralen, om den inte redan är inbyggd i själva laddboxen.

- Det kan vara bra att prata med företaget som ska göra installationen så att den plats där man vill ha den monterad är lämplig, säger Joel Lee Antman, inspektör marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket.

Utöver en korrekt utförd installation är det viktigt att följa tillverkarens rekommendationer för installation, löpande kontroll och underhåll.

Frågor och svar

  • Då vet man att elinstallationen är gjord för att klara de effekter som krävs vid laddning av el- och laddhybridbil. Risken för överhettning och brand i kopplingspunkter och eluttag minimeras.

  • Idag har man en kontakt som kallas ”typ 2” som standard i nästan alla elbilar. Det är den typ av kontakt som laddboxar har idag. Det finns bilar som har sin egen variant, eller äldre bilar som har ”typ 1”. För dessa finns adaptrar till ”typ 2”.

  • Text: Sandra Hjelm
    Bild: iStock

    Senast granskad: 2022-03-22