Porträttbild på Kia Wiklundh.

Hon förebygger telekonflikter

Vad händer i samhället om mobilnätet inte fungerar, om det inte finns fungerande TV- och radioutsändningar och om inte försvarets kommunikation fungerar? Det vill man inte gärna tänka på, men för Kia Wiklundh är det utmaningar i det vardagliga arbetet.

Kia Wiklundh är en av Elsäkerhetsrådets nya medlemmar och hon arbetar inom området robust telekommunikation och EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) på FOI Totalförsvarets forskningsinstitut. Med rötter delvis i Kil, Värmland, är det i Linköping som intresset för teknik och EMC-området startade då hon utbildade sig inom teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet. Snabbt fick hon anställning på FOI och tog en doktorsexamen som industridoktorand vid Chalmers. Förutom några år som konsult på Saab och på Veoneer, där hon arbetade bland annat med utveckling av intelligenta system som exempelvis kan upptäcka djur i närheten av vägbanor, är det på FOI som hon ägnat större delen av yrkeslivet. Hennes arbete och forskning idag handlar om att förebygga så att det inte uppstår störningar och konflikter mellan olika radiosystem.

- Det finns mycket teknik idag som kan ge oavsiktliga störningar. Jag jobbar med områden som till stor del utgör militärens egna radiosystem men även med att bevaka störtålighet hos publika mobiltelefonisystem, säger Kia.

Telekrig och störsändare

Ämnet antagonistiska hot är högaktuellt idag och handlar bland annat om ”telekrig” som används i samband med konflikter runt om i världen. Det enskilt största hotet kommer från cyberattacker, som stadigt ökar. Samhällets förmåga att hantera kriser är beroende av ett flertal system som innehåller elektronisk utrustning för styrning, kontroll, övervakning, kommunikation med mera. Särskilt utsatt för hot och kriminalitet kan exempelvis polis, räddningstjänst, ambulanspersonal och transporter vara, då de drabbas av det som kallas störsändare vilket är ett område som Kia forskar inom. Inom den kriminella världen används störsändare bland annat för att slå ut larm vid inbrott i bilar och villor. Enligt Kia förekommer också störsändare hos vissa yrkesgrupper, bland annat yrkesförare och hantverkare, som inte alltid vill visa sin arbetsgivare vart de exempelvis kört sitt fordon.

- Med portabla mät­systemet går det att logga de störningsincidenter som förekommer mot GPS-system, både deras tidpunkter och effekt­nivåer. Systemet kan också justeras för att mäta störningar från de frekvensband som FM använder, säger Kia.

Expert på störningseffekter

Kia Wiklundhs titel är laborator, eller för att bättre beskriva det, forskningsledare och sakkunnig inom EMC och har jobbat med störningsproblematik på FOI, sedan 1995. Idag handlar mycket av hennes jobb om att leda forskningsgrupper i arbetet med att förebygga just telekonflikter. I det arbetet är hon involverad i utbyggnaden av ny teknik bland annat för framtidens infrastruktur för elvägar. Förra året deltog hon i ett uppdrag där man mätte störningseffekter på tre olika elvägar vid Arlanda, i Visby och i Lund. 

- Under förra året gjorde vi också intressanta mätningar tillsammans med Elsäkerhetsverket i Bergshamra där vi mätte EMC-störningar i tre bostadsrättsföreningar som installerat solcellsanläggningar på taken. Anledningen var en anmälan om störningar från solcellsanläggningarna.

Teknikintresset var inte självklart

Kia menar att hon från början inte riktigt förstod att hon var tekniskt intresserad och ville satsa på teknikområdet. Hon gillade matte och tror att intresset väcktes i samband med det. Hon trivs med att jobbet är så varierande. På FOI är hon ena dagen projektledare, jobbar tekniskt och är en del i ett nätverk tillsammans med andra. Andra dagar kanske hon enbart leder forskningsarbetet i en annan grupp.

- Jag har möjlighet att utföra projektleda, jobba i projekt och samarbeten externt och samtidigt utöva forskning. Den balansen gillar jag, säger hon.

Inom EMC-området, som många andra tekniska områden, domineras branschen av män. Ibland upplever hon att det ställs särskilda krav på kvinnors kompetens i nya sammanhang för att bli lyssnad på.

- Just på den enheten jag jobbar har det alltid varit ett gäng kvinnor vilket jag upplevde extra viktigt i början. Att se de där kvinnorna som jobbat länge och förstå att det finns en väg framåt, det gav mig råg i ryggen att stanna kvar och utvecklas, säger Kia.

Utbildning, rekrytering och hur man jobbar vidare med jämställdhetsfrågor på arbetsplatserna, är saker som måste fungera för att attrahera unga kvinnor till teknikbranschen, menar hon. Inte minst språkbruk och budskap i rekryteringsannonser så att man når fram. Det är en kedja av insatser som måste till.

- Vi behöver bli bättre på att visa vad vi gör, berätta om intressanta delar och exempel, för att attrahera kvinnor i branschen. Unga tjejer behöver bli stärkta tidigt i sitt självförtroende, att de kan och kommer att trivas med jobb inom tekniksektorn. Det finns så många fördomar idag, säger Kia.

Många aktörer vill dela på kakan

Kia ser en hel del utmaningar inom elektronikområdet. Bland annat ”omogna” tekniker, exempelvis elvägar. Samtidigt som allt ska gå fort så ska det också designas för att passa in i den infrastruktur som finns och som man måste ta hänsyn till. Allt ska ”lira” tillsammans. Marknaden styr och det är områden som många aktörer vill tjäna pengar på. Det innebär att standardiseringsarbete inte hinner med riktigt, menar hon.

- Vi kommer också att använda fler och fler radiosändare och radiomottagare i samhället i och med digitaliseringen och internet-of-things-utvecklingen, vilket ökar störningsrisken. Vi kanske kopplar ihop hela vårt hem för att styra temperaturer och belysning – en del med trådlösa system och en del med kablar. Elsäkerhet och EMC kan påverkas, där har vi utmaningar, säger Kia.

Andra uppdrag och intressen

Uppdraget från regeringen att ingå i Elsäkerhetsrådet tycker Kia känns spännande. Hon hoppas att få mer insikt i hur Elsäkerhetsverkets verksamhet och prioriteringar. De närmaste åren har myndigheten ett viktigt regeringsuppdrag som handlar om just EMC.

- Jag hoppas kunna bidra i EMC-arbetet och vara en länk till andra nätverk som kan vara värdefulla, säger hon.

Familjen består av man, två utflugna ungdomar och två hundar. Att vistas i naturen faller sig därmed helt naturligt. Ett särskilt intresse för att måla har följt henne sedan barndomen. Hon jobbar främst med oljemålningar och i sommar blir det en sväng till Öland för att gå en kurs i porträttmålning. När andan faller på kan en stickning också sysselsätta hennes händer, ett intresse som hon fått på senare tid och som hon utövar helt störningsfritt.

Text: Cia Edlund
Bild:Kia Wiklundh

Senast granskad: 2022-03-22