Johanna-Lakso, Årets-kraftkvinna.

”Vårt mål är att accelerera energiomställningen ” – Johanna Lakso är Årets kraftkvinna 2023

Johanna Lakso, vd för organisationen Power Circle, fick för några veckor sedan ta emot utmärkelsen Årets kraftkvinna 2023, som delades ut av klimat- och miljöminister Romina Pourmokthari. Enligt juryns motivering är hon en sann förebild som inspirerar och banar väg för kvinnor i energibranschen. Tillsammans med 100 partnerföretag klurar hon bland annat på hur vi kan göra elnäten smartare.

Johannas intresse för energibranschen föddes ur hennes starka klimat- och miljöengagemang under studietiden. Hon är civilingenjör i teknisk fysik med en master i energisystem. Sedan hon tog examen har hon på olika sätt arbetat med utvecklingen av förnybar energi och framtidens elsystem.

– Jag tänkte läsa en teknik-och designutbildning på universitetet och hade teknisk fysik som andrahandsval. Det blev mitt andrahandsalternativ som blev mitt spår. Jag upptäckte att jag ville vara med och bidra i de större frågorna kring klimatomställning och där är energibranschen en så stor och viktigt del, säger Johanna.

Ju fler vi är desto snabbare når vi klimatmålen

Efter grundutbildningen läste hon 2010 en termin av sin master i Sydney där de vid den tiden hade världsledande forskning om solceller. Här växte engagemanget och intresset sig ännu större. Efter en rolig och viktig traineetjänst på Svenska kraftnät blev det Energimyndigheten som var hennes nästa arbetsplats. Där jobbade Johanna med vindkraftsfrågor och bidrog till att bygga upp kompetensen kring vindkraft och elnätsfrågor på myndigheten. Sedan 2019 har hon varit vd för branschorganisationen Power Circle. Vad driver henne och hur beskriver hon sig själv i den rollen?

– Jag trivs bra i rollen som vd och inte minst med att få jobba med hur elektrifieringen kan bidra till klimatomställningen. Jag skulle säga att jag är väldigt värderingsdriven och målmedveten, det är viktigt att vi i energibranschen hjälper hela samhället att nå våra klimatmål. Ju fler vi är som jobbar med energiomställningen, desto snabbare kan vi nå målen. Att tillsammans fokusera på att hitta lösningar är viktigt för mig, säger Johanna.

Utmanar gamla strukturer i energibranschen

Johanna jobbar mycket med jämställdhetsfrågor och Power Circle har tydliga mål där det krävs att man vågar tänka nytt. Ett av de strategiska målen som hon har är att utmana gamla strukturer. Det gör Johanna när hon står på scenen och kommer med nya infallsvinklar där andra i publiken kanske tänker på ett annat sätt. Hon vill vara en förebild som visar att det går bra att tänka på flera sätt.

– Jag skulle säga att jag är modig. Ett exempel på det är när jag som 31 åring, kvinna och i en väldigt mansdominerad bransch, vågade söka jobbet som vd på Power Circle fast jag kände att jag kanske inte hade all kompetens, utan mer potential.

I rollen som vd driver hon på i frågor för att stödja ny teknik och nya möjligheter för framtidens elektrifiering. Det krävs en hel del av företagen när energilandskapet förändras och de situationer som kommer att uppstå i framtidens lokala nät. Vad är receptet för att samtidigt producera el, balansera fysiska elnätet, hantera batterilager och skapa resurseffektiva nät i samhället?

– Viktiga frågor är hur vi kan använda elnäten smartare och hitta flexibla lösningar för exempelvis transportsektorns elektrifiering. Vi behöver lösa en snabb elektrifiering och se hur vi kan använda den infrastruktur vi har mer smart. Här blir digitaliseringen av elnäten viktig, tillsammans med möjligheten till flexibilitet. Hur snabbt utvecklas energilager? Hur kan smartare laddning se ut? Hur kan nätägare bygga nya förmågor och verktyg för att kunna bli en lokal systemoperatör? Det finns många frågor att dyka ner i, säger Johanna.

Mer jämställt på scener och i paneler

Och hur ska hon förvalta utmärkelsen Årets kraftkvinna? Johanna menar att det är viktigt med förebilder och hon vill för egen del fortsätta att vara en bra förebild både för kvinnor och för män. 2024 är hennes tanke att vara ute så mycket hon hinner och prata om branschfrågor och jämställdhetsfrågor. Hon vill också prata mer med studenter och unga. Hon har startat ett offentligt Instagramkonto som hon hoppas ska kunna inspirera fler till att jobba i branschen.

– Energilandskapet förändras och för att nyttja alla förmågor som finns behöver vi bli bättre på att ha kvinnor i ledande positioner. Jag tycker att det behövs tydliga medskick till alla valberedningar nästa år. Skapa en policy om 40/60 och jobba med representationen samt jämställda scener och paneler. Vi kan inte fortsätta ta arbetskraft från varandra, utan måste jobba med rekryteringsfrågor för att väcka ett intresse för den här typen av frågor. Och skapa inkluderande arbetsklimat så att kvinnor vill stanna kvar i branschen, menar Johanna.

En riktigt kul dag på jobbet består av att Johanna åker till kontoret, träffar kollegor ”IRL”, jobbar med planering för viktiga aktiviteter framåt, bollar idéer och kanske deltar i ett digitalt partnerevent.

– Jag gillar att höra vad alla har på gång hos våra olika partnerföretag. Det ger mig insikter om vilka utmaningar vi står inför, och vart vi på Power Circle kan hjälpa till att belysa frågor och ny teknik som behövs för att ta utvecklingen framåt. Mitt och Power Circles mål är att hjälpa till att ta fram ny kunskap, lyfta problem och visa på lösningsförslag som bidrar till att accelerera energiomställningen, avslutar Johanna.

 

Text: Cia Edlund

Foto: Gustaf Waesterberg

Senast granskad: 2023-12-19