En man med en mobiltelefon intill en sändarmast.

E-tjänst för att anmäla elektromagnetiska störningar

I mars lanserade Elsäkerhetsverket en ny e-tjänst för anmälan av Elektromagnetiska störningar, så kallade EMC-störningar. Tjänsten är till för den som upplever att en elanläggning eller elprodukter i en elanläggning stör funktionen hos andra elektriska utrustningar/produkter eller orsakar störningar i radiokommunikationen.

Solcellsanläggningar kan vara en störkälla

För att underlätta energiomställningen i Sverige arbetar Elsäkerhetsverket med att förbättra det förebyggande arbetet kring EMC-störningar. Användningen av kraftelektronik blir allt vanligare och gör att allt fler elanläggningar och elprodukter kan orsaka störningar. Ett aktuellt exempel på det är solcellsanläggningar med tillhörande komponenter, som exempelvis optimerare och växelriktare. Bara 1 av 10 är medveten om att exempelvis solcellsanläggningar kan vara en störkälla visar en undersökning som Elsäkerhetsverket gjorde 2022.

Tecknad symbol  av anmälningsformulär och penna.

Gör en anmälan

Använd vår e-tjänst för att anmäla en störande elanläggning eller elprodukt. Anmälan kan lämnas in anonymt. Tänk dock på att det är större sannolikhet att vi kan gå vidare med ditt ärende om vi kan kontakta dig och få mer information.

TILL E-TJÄNSTEN: Anmäl en störande elanläggning eller elprodukt

Hur uppstår en EMC-störning?

Problemen med EMC-störningar kan uppstå i komponenter, exempelvis vid fel i konstruktionen, vid tillverkningen av komponenten, eller vid brist när en elanläggning installeras. EMC-störningar kan även uppkomma i elanläggningar och i komponenter som har åldrats. Den nya e-tjänsten är ett komplement till de befintliga e-tjänsterna ”Anmäl brister i en elanläggning” och ”Anmäl en produkt”. Formuläret är speciellt anpassat för anmälan av en störande elanläggning eller en elprodukt i en elanläggning.

Kort fakta om EMC

Förkortningen EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet (compatibility på engelska) och handlar om att elektriska utrustningar ska kunna fungera tillsammans i samma miljö utan att störa varandra eller störa radiokommunikation. Vi omger oss av teknik och elektronik som kan avge signaler i olika former. Det är dessa signaler som kan orsaka problem när utrustningar ska fungera tillsammans. Mobiltelefoner, trådlösa datanätverk, bluetooth-högtalare, TV, mikrovågsugnar, Led-lampor och komponenter i solcellsanläggningar är bara några exempel på elektriska produkter som antingen kan ge upphov till störningar, eller själva drabbas av störningar. Som anläggningsinnehavare är du ansvarig för att din elanläggning och dina elprodukter inte stör annan utrustning eller radiokommunikation.

Mer information

Text: Cia Edlund
Bild: iStock

Senast granskad: 2023-06-21