Summer in Visby at Gotland, Baltic Sea Sweden

Elsäkerhetsverket i Almedalen

Under Almedalsveckan håller Brandskyddsföreningen seminarier på Gotlands museum. Där deltar Anders Persson, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket, för att ge myndighetens syn på vilka utmaningar som finns med att säkra elektrifieringen kring ämnesområdena elbränder, solcellsinstallationer och batteriladdning.

Torsdagen den 29 juni kan den som är i Almedalen bege sig till Gotlands Museum för att lyssna på tre intressanta seminarier som Brandskyddsföreningen anordnar. På plats finns politiker, beslutsfattare och experter för att diskutera nuläge och framtid. Temat för dagens seminarier är hur man bygger samhällets förmågor att stärka det civila försvaret, hur civilsamhället kan engageras för insatser, samt nya säkerhetsrisker i samband med elektrifieringen. Seminarierna arrangeras tillsammans med fler organisationer under ett paraply som kallas för Säkerhetsarenan*.

- Energiomställningen går snabbt. Installationer av solceller, elbilsladdning och annan energieffektiv teknik når rekordnivåer. Med detta följer nya risker för olyckor och bränder. På Elsäkerhetsverket jobbar vi aktivt med att synliggöra frågor om elsäkerhet och störningsfrihet, både inom produkt- och anläggningsområdet. Det är viktigt att vår lagstiftning fungerar som ett stöd för både innehavare och bransch, säger Anders Persson.

Under de kommande 20 åren bedöms elanvändningen öka från 140 TWh till 330 TWh per år. Brandskyddsföreningen arbetar redan idag intensivt med detta och kommer under de närmaste åren att fokusera alltmer på att säkra elektrifieringen i samhället utifrån produktion, distribution och användning och de ökade brandriskerna med tillexempel solceller, vätgas, elbilar och batteriladdning.

Lunchseminarium - Så brandsäkrar vi teknikutvecklingen och elektrifieringen

Klockan 12.00 inleds seminariepunkten med en kort bakgrund av Mats Björs, VD för Brandskyddsföreningen, som ger en bild av nuläget. Fokus på seminariet kommer att vara solceller, laddning av elbilar och brandrisker.

12.15  kommer GD Anders Persson beskriva hur Elsäkerhetsverket arbetar med de här områdena idag och hur man ser framåt i arbetet med elsäkerhet och brandsäkerhet inom elektrifieringen. Vad är myndighetens fokus för att hinna med i samhällets allt snabbare utveckling?
Ser Elsäkerhetsverket några risker i samband med ett försämrat europeiskt säkerhetsläge som behöver tittas närmare på?

12.25 - Ville Bexander, brandingenjör på Brandskyddsföreningen, ger exempel på hur Brandskyddsföreningen arbetar idag.

12.35 Jesper Werneskog, projektledare på Power Circle, ( en organisation som arbetar med elektrifieringens framtidsfrågor) ger sin syn på säkerhetsaspekterna och om brandsäkerhetsaspekterna är tillräckligt tydliga idag när det handlar om elektrifieringen.

12.40  hålls en avslutande paneldiskussion med politiker och medverkar gör Marlene Lund Kopparklint M, Larry Söder KD, Denis Begic S, Jacob Risberg MP

Datum: Torsdagen den 29 juni
Tid: 12:00 – 13:00, lunch serveras från kl. 12.
Plats: Gotlands Museum, Bildstenshallen
Moderator: Sofie Quant, kommunikationschef, Brandskyddsföreningen

*Aktörerna bakom Säkerhetsarenan är Brandskyddsföreningen, SäkerhetsBranschen, Stöldskyddsföreningen, Säkerhetsföretagen, Företagsuniversitetet och Tryggare Sverige som går ihop för att skapa en gemensam mötesplats som ska belysa aktuella frågor kring trygghet, säkerhet och brandskydd.

Här finns hela programmet för Brandskyddsföreningens seminarier i Almedalen.

Text: Cia Edlund
Bild: iStock Almedalen

Senast granskad: 2023-06-21