Man med skjorta sitter vid ett bord och skriver anteckningar med en skyddshjälm vid sidan om sig.

Fortsättningsprojekt riktat mot oregistrerade elinstallationsföretag

Under förra året avslutades projektet med att utreda antalet oregistrerade elinstallationsföretag och ta fram metoder för att hitta dessa.

Projektet visade att antalet möjliga oregistrerade elinstallationsföretag med en SNI-kod för elinstallationer vid Bolagsverket och som samtidigt saknades i företagsregistret, var 3957 stycken.

– Ett fortsättningsprojekt pågår nu för att göra en tematisk tillsyn av 50 stycken av dessa företag för att bland annat utreda varför man inte registrerat sig, säger Leif Steen, projektledare.

Elsäkerhetsverket vill genom det här projektet informera om kravet att vara registrerad när man utför elinstallationsarbete, samt om möjligheten att via vår webbtjänst genomföra en företagsregistrering. Myndighetens uppdrag är att arbeta för hög elsäkerhet. I detta ligger kravet att det ska finnas rätt kompetens hos yrkesfolk och branschaktiva. Alla företag som utför elinstallationsarbete på andras anläggningar ska också vara registrerade hos Elsäkerhetsverket.

Projektet genomförs av Gunilla Rosén-Blomqvist (elinspektör), Petra Eriksson (handläggare), Jimmy Grilfve (handläggare) och Leif Steen (handläggare och projektledare).

Text: Leif Steen
Bild: iStock/Natali Mis

Senast granskad: 2023-06-21