Arbete vid risk för elektrisk fara

Handböcker.Att skapa elsäkerhet i arbetslivet är en arbetsmiljöfråga. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att se till att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall orsakade av elektricitet. Men innehavaren av elanläggningen har också en viktig roll i säkerhetsarbetet. I den här handboken förtydligar Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket vilket ansvar arbetsgivaren har för att skapa en säker arbetsmiljö. Även innehavarens ansvar för anläggningen beskrivs.

Om publikationen

Framsida till publikationen Arbete vid risk för elektrisk fara.
  • Sidantal:44
  • Sidformat:A4
  • Utgivningsår:2021
  • Språk:Svenska
  • Format: PDF
  • Filstorlek:1,34 MB