Handbok - Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen, utgåva 1

Handböcker.Den 1 juli 2017 fick Sverige en ny elsäkerhetslag. Det innebär ett helt nytt system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer. Elsäkerhetsverket har tagit fram denna handbok som ett stöd för de som berörs av de nya reglerna.

Om publikationen

Omslagsbild för handboken Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen.
  • Sidantal:84
  • Sidformat:A4
  • Utgivningsår:2017
  • Språk:Svenska
  • Format: PDF
  • Filstorlek:3,76 MB
Ladda ner
Tecknad symbol på en shoppingvagn med en bok i.

Print-on-demand

Vill du ha ett eller flera tryckta exemplar av denna publikation? Kontakta Universitetstryckeriet i Karlstad så hjälper de dig.

Mer information om print-on-demand

Senast granskad: 2022-03-17