Handbok för elinstallationsföretag

Handböcker.Den här handboken riktar sig i första hand till dig som driver ett elinstallationsföretag eller som har någon annan roll i företagets arbete med elinstallationer. Den kan också användas av utbildare, anläggningsinnehavare, entreprenörer med flera. Informationen i handboken är inte rättsligt bindande, men innehåller information om de regler som gäller, som i sin tur är rättsligt bindande. Utöver detta finns tips, exempel och annat stöd som kan hjälpa er att bygga upp och bibehålla den organisation och de rutiner som elsäkerhetslagen och Elsäkerhetsverkets författningar ställer krav på.  Detta är utgåva 2 av handboken som tidigare gick under namnet Handbok - elinstallationer enligt elsäkerhetslagen.

Om publikationen

Omslag handbok för elinstallationsföretag
  • Sidantal:82
  • Sidformat:A4
  • Utgivningsår:2023
  • Språk:Svenska
  • Format: PDF
  • Filstorlek:3,76 MB
Ladda ner
Tecknad symbol på en shoppingvagn med en bok i.

Print-on-demand

Vill du ha ett eller flera tryckta exemplar av denna publikation? Kontakta Universitetstryckeriet i Karlstad så hjälper de dig.

Mer information om print-on-demand

Senast granskad: 2024-01-24