Regelsamling inom elsäkerhetsområdet

Handböcker.Här hittar du alla regler inom elsäkerhetsområdet samlade i ett och samma dokument. Regelsamlingen innehåller såväl övergripande lagstiftning som regler och föreskrifter som rör anläggningar, elektriska produkter, auktorisation och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Om publikationen

Regelsamling inom elsäkerhetsområdet - september 2020
  • Sidantal:312
  • Sidformat:A4
  • Utgivningsår:2020
  • Språk:Svenska
  • Format:
  • Filstorlek:2,98 MB
Ladda ner Till kassan

Bakgrund

Regelsamlingen togs i första hand fram för internt bruk bland Elsäkerhetsverkets medarbetare. Den innehåller därför flera hänvisningar till myndighetslagstiftning, till exempel förvaltningslagen. Efterfrågan har dock varit stor även från externa aktörer, varför vi har valt att publicera regelsamlingen i vår externa publikationsshop trots ett visst internt fokus. Den första versionen av regelsamlingen gavs ut 2018. En uppdaterad version publicerades i september 2020. 

Tecknad symbol på en shoppingvagn med en bok i.

Print-on-demand

Vill du ha ett eller flera tryckta exemplar av denna publikation? Kontakta Universitetstryckeriet i Karlstad så hjälper de dig.

Mer information om print-on-demand

Senast granskad: 2022-01-28