Regelsamling inom elsäkerhetsområdet

Handböcker.Här hittar du alla regler inom elsäkerhetsområdet samlade i ett och samma dokument. Regelsamlingen innehåller såväl övergripande lagstiftning som regler och föreskrifter som rör anläggningar, elektriska produkter, auktorisation och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Om publikationen

Regelsamling inom elsäkerhetsområdet - december 2022
  • Sidantal:306
  • Sidformat:A4
  • Utgivningsår:2022
  • Språk:Svenska
  • Format: PDF
  • Filstorlek:3,31 MB
Ladda ner

Bakgrund

Regelsamlingen togs i första hand fram för internt bruk bland Elsäkerhetsverkets medarbetare. Den innehåller därför flera hänvisningar till myndighetslagstiftning, till exempel förvaltningslagen. Efterfrågan har dock varit stor även från externa aktörer, varför vi har valt att publicera regelsamlingen i vår externa publikationsshop trots ett visst internt fokus. Den första versionen av regelsamlingen gavs ut 2018. En uppdaterad version publicerades i september 2020. Den senaste versionen är från december 2022 och innehåller bland mycket annat de nya starkströmsföreskrifterna.

Tecknad symbol på en shoppingvagn med en bok i.

Print-on-demand

Vill du ha ett eller flera tryckta exemplar av denna publikation? Kontakta Universitetstryckeriet i Karlstad så hjälper de dig.

Mer information om print-on-demand

Senast granskad: 2024-01-24