Delrapport - Elsäkerhet i bostäder

Rapporter.Projektet Elsäkerhet i bostäder startade hösten 2017 och syftet har varit att kartlägga hur elsäkerheten ser ut i befintliga svenska bostäder. I projektet ingår att titta på risker för elbrand och elolyckor i bostäder, med huvudfokus på fasta elinstallationer.

Om publikationen

Omslagsbild för publikationer som tituleras som Rapporter.
  • Utgivningsår:2018
  • Språk:Svenska
  • Format: PDF
  • Filstorlek:2,05 MB