Elektromagnetiska störningar

Rapporter.Elsäkerhetsverkets bidrag till regeringsuppdrag om elektromagnetiska störningar, 2020. Uppdraget genomfördes i samarbete med Försvarsmakten, och med inspel från en rad andra myndigheter. Denna rapport är en del av den större rapport som lämnades in till regeringen i december 2020.

Om publikationen

Omslagsbild för publikationer som tituleras som Rapporter.
  • Sidantal:73
  • Sidformat:A4
  • Utgivningsår:2020
  • Språk:Svenska
  • Format: PDF
  • Filstorlek:3,25 MB