Elolyckor 2020

Rapporter.Varje år sammanställer Elsäkerhetsverket en rapport om de elolycksfall och tillbud som myndigheten får kännedom om. Genom att följa upp elolyckor får vi kunskaper om vilka risker som finns med el och hur olyckor och tillbud kan förebyggas.

Om publikationen

Omslag till rapporten Elolyckor 2020 där en äldre man mäter spänningen i en elcentral.
  • Sidantal:42
  • Sidformat:A4
  • Utgivningsår:2021
  • Språk:Svenska
  • Format: PDF
  • Filstorlek:2,85 MB

Innan du laddar ner rapporten behöver vi din hjälp

Fråga 1 av 4

I vilken eller vilka roller är du intresserad av vår elolycksfallsrapport?

Fråga 2 av 4

Varför är du intresserad av elolycksfallsrapporten? Ange ett eller flera alternativ.

Fråga 3 av 4

Har du läst rapporten från tidigare år?

Fråga 4 av 4

Vad vill du läsa om i rapporten? Ange gärna flera alternativ.