Elrelaterade bränder i bostäder 2018-2022

Rapporter.Elsäkerhetsverkets rapport omfattar elrelaterade bostadsbränder för 2018-2022, samt analyser och trender utifrån startobjekt, bostadstyp, startutrymme och allvarlighetsgrad. Drygt hälften av bränder i byggnader sker i vanligt boende och under 2018-2022 var 3 547 av dessa orsakade av fel i elrelaterad utrustning, varav 76 procent resulterade i brand med egendomsskador. Sammanställningen har gjorts utifrån räddningstjänstens händelserapporter genom den statistik som MSB samlar in från kommunala räddningstjänster och omfattar elbränder i småhus, flerbostadshus och fritidshus i Sverige.

Om publikationen

Omslagsbild till Elrelaterade bostadsbränder, med en brandman framför ett brinnande hus.
  • Sidantal:58
  • Sidformat:A4
  • Utgivningsår:2023
  • Språk:Svenska
  • Format: PDF
  • Filstorlek:1,64 MB
Ladda ner
Tecknad symbol på en shoppingvagn med en bok i.

Print-on-demand

Vill du ha ett eller flera tryckta exemplar av denna publikation? Kontakta Universitetstryckeriet i Karlstad så hjälper de dig.

Mer information om print-on-demand

Senast granskad: 2024-01-24