Rapport elolyckor 2018

Rapporter.Elsäkerhetsverket sammanställer och analyserar elolycksfall sedan lång tid tillbaka. Den långsiktiga trenden med allt färre dödsolyckor orsakade av el är stabil vilket är mycket positivt. Fortfarande inträffar dock många allvarliga elolyckor som borde kunnat undvikas.

Om publikationen

Omslagsbild elolycksfallsrapport 2018.
  • Sidantal:58
  • Sidformat:A4
  • Utgivningsår:2019
  • Språk:Svenska
  • Format: PDF
  • Filstorlek:3,96 MB
Ladda ner Till kassan
Tecknad symbol på en shoppingvagn med en bok i.

Print-on-demand

Vill du ha ett eller flera tryckta exemplar av denna publikation? Kontakta Universitetstryckeriet i Karlstad så hjälper de dig.

Mer information om print-on-demand

Senast granskad: 2022-01-28