Solel

Rapporter.Energiomställningen i samhället leder bland annat till att antalet solcellsanläggningar och laddningsbara fordon ökar, liksom användningen av kraftfulla batterier och annan utrustning för energilagring. Dessa företeelser innebär en utmaning när det gäller elsäkerhet och EMC. Under 2019 har ett av Elsäkerhetsverket haft solel som ett av sina fokusområden.

Om publikationen

Omslagsbild till rapport om solel.
  • Sidantal:27
  • Sidformat:A4
  • Utgivningsår:2020
  • Språk:Svenska
  • Format: PDF
  • Filstorlek:0,96 MB
Ladda ner
Tecknad symbol på en shoppingvagn med en bok i.

Print-on-demand

Vill du ha ett eller flera tryckta exemplar av denna publikation? Kontakta Universitetstryckeriet i Karlstad så hjälper de dig.

Mer information om print-on-demand

Senast granskad: 2024-01-24