Solel

Rapporter.Energiomställningen i samhället leder bland annat till att antalet solcellsanläggningar och laddningsbara fordon ökar, liksom användningen av kraftfulla batterier och annan utrustning för energilagring. Dessa företeelser innebär en utmaning när det gäller elsäkerhet och EMC. Under 2019 har ett av Elsäkerhetsverket haft solel som ett av sina fokusområden.

Om publikationen

Omslagsbild till rapport om solel.
  • Sidantal:27
  • Sidformat:A4
  • Utgivningsår:2020
  • Språk:Svenska
  • Format: PDF
  • Filstorlek:0,96 MB