Frågor och svar yrkesverksamma

 • Du ska inte installera produkten. Tillverkaren är ålagd att ta tillbaka produkten från återförsäljarna.

  Du kan hänvisa din kund att läsa mer på Hallå konsuments webbplats - Min Easee laddbox har fått försäljningsförbud. Vad ska jag göra nu?

 • Kontakta återförsäljaren och fråga om de har någon särskild åtgärdsplan för redan levererade produkter.

 • Garo – GLBDCM-T222WO

  CTEK – Chargestorm Connected 2, model 17050

  Charge Amps – Halo

  Wallbox – Pulsar Plus

  Easee – Home

  Zaptec – Go

 • Myndigheter godkänner inte produkter utan ansvaret för produktsäkerheten ligger hos tillverkaren. Samma produktregelverk gäller inom hela EU och EES.

   

 • Det är många saker som behövs kontrolleras. Det man kan kontrollera som konsument, och ska kontrollera, är att produkten är CE-märkt. Det är det sättet som tillverkaren intygar att produkten uppfyller de krav som produkten omfattas av, EU-direktiv, standarder och andra regelverk.

  Det innebär även att produkten måste vara märkt med tillverkarens namn och postadress. Den måste även vara märkt med modell/typbeteckning. Den kombinationen gör den spårbar i teknisk dokumentation. Om tillverkaren av produkten finns utanför EU ska även importörens namn och postadress finnas på produkten. Detta är grundläggande krav.

  Produkter som ska säljas på den svenska marknaden ska normalt sett ha en bruksanvisning på svenska. Om produkten har trådlös kommunikation, exempelvis WiFi eller Bluetooth faller den in under radioutrustningsdirektivet och då är det tillåtet att ersätta svensk bruksanvisning med en bruksanvisning på engelska. Produkter som inte är märkta på rätt sätt eller saknar bruksanvisning kan man misstänka även har andra brister.

   

 • Produkter som är avsedda att säljas på den svenska marknaden ska normalt ha en bruksanvisning på svenska. Men om produkten har inbyggd trådlös kommunikation, exempelvis WiFi eller Bluetooth faller den in under radioutrustningsdirektivet som enbart ställer krav på engelsk bruksanvisning.

 • Nej, tillverkaren är ålagd att ta tillbaka produkten från återförsäljarna.

  Du kan hänvisa din kund att läsa mer på Hallå konsuments webbplats - Min Easee laddbox har fått försäljningsförbud. Vad ska jag göra nu?

 • Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda, ELSÄK-FS 2022:1, 2 kap 2§ så finns följande definition av tagen i bruk: 2 § Innan en ny, ändrad eller utvidgad starkströmsanläggning tas i bruk, ska den kontrolleras så att utförandet uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis. En anläggning anses som tagen i bruk när den är spänningssatt med sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för människor eller egendom. Detta gäller även om den har spänningssatts tillfälligt, exempelvis för provdrift.

 • Nej, de brister som finns på produkterna är inte synbara på utsidan.

 • Senast granskad: 2023-06-14