Laddare återkallas från konsument

Försäljningsförbud. Laddaren klarar inte spänningsprov, det blir ett överslag mellan den primära sidan (230 Volt) och den sekundära sidan (det som sitter i datorn som laddas). Isolationsavstånd inuti är väldigt klent tilltaget. Uppmätt är 0,2 mm där kravet är minst 4 mm. Plastmaterialet i höljet till laddaren klarar inte heller kraven. Det brinner för lätt och kan bidra till brandspridning. Märkning saknas och stickproppen har fel dimensioner. Det saknas också EU-försäkran. Detta gör att Elsäkerhetsverket har beslutat att Unga i arbete i Sverige AB ska återkalla alla sålda laddare. Laddaren har varit med i en misstänkt elolycka.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2016-05-26
  • Ärendenummer:16EV672
  • Part i ärendet:Unga i arbete Sverige AB
  • Tillverkare:Okänd
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Okänd
  • Modell:A1234
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Elchock, Brand

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Unga i arbete Sverige AB är ålagd att varningsinformera.

Kända försäljningsställen

fyndförflera.se

Ladda ner beslutet

Beslut om försäljningsförbud

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för att förstora dem

 

Laddare till Macbook

Laddare till Macbook

Bilder på laddaren. Klicka på bilderna för att titta närmare.

Märkningen på laddaren till Apple Macbook.

Märkningen på laddaren. Här kan du se att det bland annat saknas tillverkare. Det är ett tydligt tecken på att något inte stämmer och är ofta en god indikation på att det kan finnas brister i elsäkerheten. Klicka på bilderna för att titta närmare.

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson