USB-laddare stoppas

Försäljningsförbud. Laddaren har för dåligt tilltagen isolation. Isolationsavståndet mellan primär sida (230 V) och sekundär (USB-uttaget och det som sitter inkopplat där) är för klent. Uppmätt är 2,5 mm där kravet är minst 4,0 mm. Höljets plast är inte bra och klarar inte flamprov utan bidrar till brandspridning. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2016-06-14
  • Ärendenummer:16EV1620
  • Part i ärendet:NetOnNet AB
  • Tillverkare:Andersson
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp
  • Varumärke:Andersson
  • Modell:221669
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Elchock, Brand

Elsäkerhetsverket har krävt att NetOnNet AB ska sluta sälja dessa produkter. 

Kända försäljningsställen

NetOnNet AB

Ladda ner beslutet

Beslut om försäljningsförbud

Bilder på produkten

Klicka på bilderna för att förstora dem

 

Laddaren.

Laddaren. Klicka för en större bild.

Märkningen på laddaren.

Märkningen på laddaren. Här saknas en märkning om hur mycket ström laddaren drar. Klicka för en större bild.

Förpackningen till laddaren

Förpackningen till laddaren. Klicka för en större bild.

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Ett försäljningsförbud påverkar inte redan sålda produkter. Din möjlighet till reklamation av produkten beror på om produkten anses köprättsligt fel.

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Sidansvarig: Martin Gustafsson