Vanliga frågor och svar om jordfelsbrytare

Elsäkerhetsverket får in många frågor om jordfelsbrytare. Här är en sammanställning av vanliga frågor med tillhörande svar.

Finns det ett "bäst före" datum på jordfelsbrytare?
Nej, men de håller inte för evigt. Det beror mycket på hur ofta de har använts, och om de testas regelbundet. Branschen rekommenderar att jordfelsbrytare som har tillverkats före 1996 byts ut. Efter 1996 infördes tester som kontrollerade att de klarar olika miljöer.

Varför ska man ha jordfelsbrytare?
Jordfelsbrytaren är ett bra komplement till de skydd som vi normalt har i en elinstallation. Den skyddar för fel som till exempel en trasig skarvsladd till utomhuspoolen, en miljö där man ofta går barfota. Detta gör inget annat skydd. En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en apparats hölje skulle bli spänningsförande och minskar därmed risken att du eller någon i din omgivning skadas av el.

Får jag installera en jordfelsbrytare själv?
Nej, det ska göras av ett registrerat elinstallationsföretag. Men, det finns bärbara jordfelsbrytare som är alldeles utmärkta att använda i bostäder där det inte finns en fast installerad jordfelsbrytare.

Hur kan jag vara säker på att min jordfelsbrytare fungerar?
Om du vill vara helt säker bör du anlita ett elinstallationsföretag som kontrollerar funktionen. Kontrollera att jordfelsbrytaren fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen. Detta bör du göra minst en gång i halvåret.

Vad ska jag göra om jordfelsbrytaren inte bryter strömmen när jag trycker på testknappen?
Anlita ett registrerat elinstallationsföretag snarast. De kan avgöra om det är fel på jordfelsbrytaren eller om det är något annat fel.

Vem ansvarar för att jordfelsbrytaren fungerar?
Det är ingen myndighet som kontrollerar detta utan det ansvarar den som äger anläggningen för.

Finns det krav på att jordfelsbrytare ska vara installerade i bostäder?
Från och med den 1 januari 2000 finns det krav på jordfelsbrytare för hela anläggningen (gruppledningar) i nyproducerade bostäder, grundskolor, dagis och fritidshem. Från den 1 juli 2004 förändrades kravet till att omfatta enbart uttag upp till 16 A märkström men då även vid utvidgning med nya uttag i befintliga anläggningar utförda mellan 1 januari 2000 till och med 30 juni 2004. Vid utvidgning med nya uttag i bostäder med anläggningar utförda före 1 januari 2000 gäller inte kravet på jordfelsbrytare inom ett befintligt torrt rum. Från och med 1 december 2022 är det specifika kravet på jordfelsbrytare borttaget ur Elsäkerhetsverkets föreskrifter, men detta krav återfinns då i svensk standard.

För att uppnå kravet på ”god elsäkerhetsteknisk praxis” i Elsäkerhetsverkets föreskrifter, ELSÄK-FS 2022:1, bör svensk standard användas som komplement till föreskrifterna.

Senast granskad: 2022-12-01